Cirkelzang bij t Lankheet5.JPG
DSC_0058.JPG
foto 3dhr de L.JPG
Cirkelzang bij t Lankheet5.JPG

Wie is Moniek


Moniek Korsman

SCROLL DOWN

Wie is Moniek


Moniek Korsman

 

Ik ben Moniek Korsman, geboren en getogen in Enschede in het oosten van Nederland. In de grote tuin van ons huis droomde ik van de mogelijkheid om ooit te kunnen communiceren met dieren of met mensen voor wie het gebruik van taal onmogelijk was. Ik dacht toen niet na over een woorden-taal maar over een manier van intuitief contact maken en wederzijds begrip.

Muziek heeft altijd een groot deel uitgemaakt van mijn belevingswereld. Als kind heb ik piano en gitaar leren spelen, waar ik nog altijd dankbaar voor ben want het zijn instrumenten waarop ik mijzelf gemakkelijk kan uitdrukken. Maar mijn meest eigen en natuurlijke instrument is mijn stem. Ik heb altijd gezongen. In koorverband, of solistisch terwijl ik mezelf begeleidde op de gitaar. Eigenlijk zong ik altijd; tijdens het huiswerk maken zong ik de franse rijtjes, op de fiets zong ik hoe ik me voelde, en als ik erg 'in mijn hoofd zat' zong ik om mezelf weer in mijn lijf terug te laten 'zakken'.

Na de Pabo besloot ik dat ik van muziek mijn beroep wilde maken. Maar ik wilde muziek niet als doel, maar als middel kunnen inzetten. Ik ging muziektherapie studeren aan het ArtEZ conservatorium in Enschede.  Ik wilde muziek kunnen gebruiken om een veranderingsproces in gang te kunnen zetten bij mensen die dat nodig hebben.

Ik ben als muziektherapeut werkzaam binnen de verpleeghuis-zorg voor ouderen. Hier heb ik me vooral gespecialiceerd in het werken met mensen met Afasie en andere spraakstoornissen, bv als gevolg van een CVA of ander neurologisch letsel. Het is heerlijk om te merken dat muziek en zang kan helpen om spraak, taal, cognitie en motoriek te stimuleren en om je emoties hierbij te kunnen uiten.

Tijdens mijn tijd bij het Klankschap (een groep muziektherapeuten die ligconcerten gaven met gebruik van stem en allerlei wereld-instrumenten) heb ik ervaren wat het is om klank- en stemimprovisatie in te zetten om bij diepere gevoelens te komen, en deze 'in beweging' te zetten. Ook heb ik de kracht van klankimprovisatie ontdekt als het gaat om contact maken en communiceren.

Bij 'Om Zin' in Borne heb ik in de healingopleiding geleerd om mijn eigen energie te herkennen en om deze bewust in te zetten. Ik leerde om mijn intuitie te ontwikkelen en te gebruiken om anderen te kunnen helpen healen. Hierbij speelt 'woordelijke taal' geen rol. Maar 'aanvoelen en de verbinding aangaan' des te meer.

Mijn liefde voor dieren en de zoektocht naar de kracht van klank en trilling zette zich voort in het project 'Sounds of Connection'. In dit project onderzoek ik – samen met een specialist op het gebied van paarden- wat de werking van klank en trilling kan zijn op het welbevinden van deze dieren. Ook onderzoeken we of we muziek in kunnen zetten om het onderlinge contact tussen paarden en mensen te bevorderen, op basis van wederzijds begrip en respect. Klank en trilling is hierbij de verbindende schakel tussen mens en dier. Dit is een emotionele en inspirerende zoektocht. Zie ook de website van paard4kracht.

Binnen Cirkelzang hoop ik de deelnemers te laten ervaren hoe je eigen stem kan helpen om je af te stemmen op jezelf en verbinding te voelen met anderen. De stem-improvisaties en de kracht van de spirituele muziek uit vele culturen helpen hierbij. Het leert ons hoe je met pure stemkracht en een open hart bij ervaringen komt, die je 'alleen met woorden' nooit zo intens beleefd zou hebben. Een geweldige rijkdom.

Terugkijkend zie ik dat ik gaandeweg van mijn kinder-droom een volwassen werkelijkheid aan het maken ben, en dit stemt me dankbaar.

Graag nodig ik je uit om eens mee te komen doen bij een avond of workshop Cirkelzang om zo je eigen verbinding met je stem te gaan ervaren.

Hartelijke groet,

Moniek.

 
DSC_0058.JPG

Mens en dier


Klank verbindt mens en dier.

Mens en dier


Klank verbindt mens en dier.

foto 3dhr de L.JPG

Voelbare klanken


Voelbare klanken

Contact

Voelbare klanken


Voelbare klanken

Contact